top of page

INTRO

Uitleg van het proces van nabewerking. Dit om inzicht te geven in de stappen die volgen na de daadwerkelijke shoot. Wellicht is in de loop van de tijd het beeld ontstaan dat de portretten die we maken behoorlijk worden bewerkt. En hoewel er inderdaad een aantal bewerkingen worden uitgevoerd beperken die zich slechts tot het aanpassen van kleine onvolkomenheden. Er worden dus geen aanpassingen gedaan die het onderwerp veranderen. Ter verduidelijking onderstaand de stappen die volgen nadat de productie heeft plaats gevonden.  

Allereerst een "before" en "after". Dus het beeld zoals het uit de camera komt* en het uiteindelijk geleverde beeld. 

Hierbij heb ik de laatste stap, het uitsnijden van het beeld achterwege gelaten voor een zo precies mogelijke vergelijking. 

*witbalans correcties zijn voorafgaand gedaan.

NB: Gebruik de sliders om het vergelijkingspunt te bepalen. 

STAP 01

Verwijderen van oneffenheden in de huid. Verwijderen "springende" haren en eventueel andere onvolkomenheden in het beeld. Denk aan pluisjes en/of vlekken op de kleding, eventueel gladstrijken van kleding. Maar ook correctie van bijvoorbeeld rode vlekken in de huid.

STAP 02

Verzachten donkere delen onder de ogen

STAP 03

Helderheid ogen aanpassen.

STAP 04

Aanpassen achtergrond en verwijderen productie materiaal, statieven, reflectieschermen etc.

STAP 05

Aanbrengen van een licht verloop op de achtergrond voor separatie van het onderwerp.

STAP 06

Correctie highlights in het haar.

STAP 07

Correctie helderheid witte bloes. (Specifiek voor dit beeld)

AFSLUITENDE OPMERKINGEN

Het is voor mij lastig om de suggesties die zijn gedaan te herkennen in de beelden die ik tot mijn beschikking heb. De gloed waarover wordt gesproken kan ik niet herleiden in de beelden. En hoewel er aanpassingen zijn gedaan in het gezicht en aan de ogen hebben die slechts een klein effect. Niet of nauwelijks waarneembaar zonder het origineel ter vergelijking. Ook de veronderstelde vergroting van het gezicht is voor mij niet herleidbaar. 

Het is overigens een feit dat fotolenzen een vertekening van de werkelijkheid kennen. Dit is o.a. het gevolg van de bolling van de verschillende lenzen in het binnenwerk van de lenskoker. Om dit tot een minimum te beperken maak ik gebruikt van specifieke portretlenzen, in dit geval de 50mm. 

Uiteraard heb ik voor dit vergelijk alleen de bestanden beschikbaar waarover ik beschik. Wellicht zijn de opmerkingen gemaakt op basis van een foto die genomen is van het iPad scherm tijdens de shoot. Dat zou wat mij betreft een aantal zaken kunnen verklaren. Bijvoorbeeld de hoek waaronder die foto is genomen (omvang & verhoudingen onderwerp) of de reflecties op het scherm van de ipad (helderheid/contrast). Het scherm van de iPad is overigens zeer beperkt door de lage resolutie in vergelijking met de camera en gewone schermen. Dit heeft invloed op de manier waarop het beeld wordt waargenomen tijdens de shoot. Ik licht dit meestal even toe als we foto's selecteren. Wellicht is dat nu niet gebeurd waardoor er een andere indruk is ontstaan. Al met al blijft het voor mij een beetje gokken als het gaat om waar de opmerkingen op zijn gebaseerd.    

Uiteraard is het mogelijk nog aanpassingen te doen in het beeld. Het is geen probleem om bijvoorbeeld het gezicht te versmallen of andere zaken te adresseren. Maar dat is geen standaard procedure omdat daarmee wat mij betreft het geen natuurgetrouwe weergave is. Dit doe ik dus uitsluitend op verzoek van de geportretteerde en alleen op basis van specifieke aanwijzingen.  

Ook in dit geval wil ik er alles aan doen om er voor te zorgen dat de geportretteerde tevreden is is met het geleverde beeld. Wel zou ik dan graag rechtstreeks met hem/haar in contact komen om de aanpassingen goed af te stemmen allereerst door te begrijpen wat wordt bedoeld met de voor mij wat algemene opmerkingen zoals die ik nu heb ontvangen. 

Ik hoop dat hiermee wat duidelijkheid is ontstaan over de wijze waarop ik omga met beeldbewerking. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik die uiteraard graag.

Hartelijke groet,
Marco

bottom of page